Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN HUYỆN BẾN LỨC

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BẾN LỨC

- Công trình: Sửa chữa, mua sắm bàn ghế, thiết bị trung tâm văn hóa thông tin truyền thanh huyện và các đơn vị

- Thiết bị bàn ghế, hệ thống âm thanh

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN HUYỆN BẾN LỨC

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BẾN LỨC

- Công trình: Sửa chữa, mua sắm bàn ghế, thiết bị trung tâm văn hóa thông tin truyền thanh huyện và các đơn vị

- Thiết bị bàn ghế, hệ thống âm thanh

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc