Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN HUYỆN TỊNH BIÊN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN TỊNH BIÊN

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị học tập, giảng dạy công trình Trường tiểu học B Tân Lợi (điểm chính) Thiết bị các phòng học

- Cung cấp thiết bị bàn, ghế, tủ, kệ + dụng cụ học tập (THCS Phan Chu Trinh) Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện + điện tử (THCS Phan Chu Trinh)

- Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN HUYỆN TỊNH BIÊN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN TỊNH BIÊN

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị học tập, giảng dạy công trình Trường tiểu học B Tân Lợi (điểm chính) Thiết bị các phòng học

- Cung cấp thiết bị bàn, ghế, tủ, kệ + dụng cụ học tập (THCS Phan Chu Trinh) Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện + điện tử (THCS Phan Chu Trinh)

- Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc