Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN QUẬN 10

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN 10
 

- Thiết bị văn phòng, học tập giảng dạy (Trung Tâm Văn Hóa Hòa Bình Quận 10)
- Máy móc – thiết bị chuyên ngành (dạy nghề)

- Thiết bị văn phòng, Thiết bị dạy nghề

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN QUẬN 10

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN 10
 

- Thiết bị văn phòng, học tập giảng dạy (Trung Tâm Văn Hóa Hòa Bình Quận 10)
- Máy móc – thiết bị chuyên ngành (dạy nghề)

- Thiết bị văn phòng, Thiết bị dạy nghề

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc