Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN TỈNH ĐỒNG NAI

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG NAI

 

- Cung cấp thiết bị (Công trình Trường THPT Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch)    

- Máy tính để bàn, bộ lưu điện, ổn áp, máy in, bàn ghế
 

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN TỈNH ĐỒNG NAI

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG NAI

 

- Cung cấp thiết bị (Công trình Trường THPT Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch)    

- Máy tính để bàn, bộ lưu điện, ổn áp, máy in, bàn ghế
 

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc