Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN TỈNH QUẢNG NGÃI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

- Mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho: văn phòng tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh, Sở nội vụ, Sở ngoại vụ, Ban dân tộc tỉnh, các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Minh Long và Thành phố Quảng Ngãi

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN TỈNH QUẢNG NGÃI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

- Mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho: văn phòng tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh, Sở nội vụ, Sở ngoại vụ, Ban dân tộc tỉnh, các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Minh Long và Thành phố Quảng Ngãi

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc