Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN TP LONG XUYÊN

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC TP. LONG XUYÊN

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (THCS Phan Văn Trị) Thiết bị các phòng học

-  Cung cấp và lắp đặt thiết bị (THCS Mạc Đỉnh Chi) Thiết bị dạy học

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Trường THCS Mạc Đĩnh Chi)

Thiết bị các phòng bộ môn

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN TP LONG XUYÊN

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC TP. LONG XUYÊN

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (THCS Phan Văn Trị) Thiết bị các phòng học

-  Cung cấp và lắp đặt thiết bị (THCS Mạc Đỉnh Chi) Thiết bị dạy học

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Trường THCS Mạc Đĩnh Chi)

Thiết bị các phòng bộ môn

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc