Tiếng ViệtVN

Sở GDĐT An Giang

 

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Trang thiết bị điện tử trang bị phòng học bộ môn ngoại ngữ cấp tiểu học theo đề án 1400
- Trang bị thiết bị tối thiểu 5 tuổi (tivi) cho các trường mầm non, mẫu giáo năm 2016
- Mua sắm thiết bị phòng bộ môn Ngoại ngữ - Công nghệ (Khối THCS)
- Gói thầu số 24: Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Anh văn (Khối THCS)
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị 02 phòng bộ môn tin học
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ năm 2017
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2017
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2018
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ năm 2018
- Mua sắm thiết bị phòng bộ môn Lý – Hóa – Sinh (khối THCS)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2019
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho các điểm trường năm 2019
- Mua sắm và lắp đặt thiết bị (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ (Trường THCS Phú Mỹ)
- Mua sắm và lắp đặt thiết bị (Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ và công nghệ tiếng nước ngoài (THCS Vĩnh Gia)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn công nghệ và tiếng nước ngoài, thiết bị tin học (02 phòng) (Trường THPT Cô Tô)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Khối hành chính quản trị và phục vụ học tập, phòng thư viện (Trường THCS Khánh An)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn Tin học, Công nghệ và tiếng nước ngoài (Trường THPT Chi Lăng – Giai đoạn 2)


Thiết bị phòng Lý – Hóa – Sinh
Thiết bị phòng bộ môn tin học
Thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ
Thiết bị phòng bộ môn tin học, thiết bị âm thanh hội trường, tivi
Thiết bị phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ
Thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ, phòng bộ môn công nghệ tiếng nước ngoài
Phòng bộ môn tiếng nước ngoài và phòng tin học
 

Chia sẻ:
Liên hệ

Sở GDĐT An Giang

 

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Trang thiết bị điện tử trang bị phòng học bộ môn ngoại ngữ cấp tiểu học theo đề án 1400
- Trang bị thiết bị tối thiểu 5 tuổi (tivi) cho các trường mầm non, mẫu giáo năm 2016
- Mua sắm thiết bị phòng bộ môn Ngoại ngữ - Công nghệ (Khối THCS)
- Gói thầu số 24: Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Anh văn (Khối THCS)
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị 02 phòng bộ môn tin học
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ năm 2017
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2017
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2018
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ năm 2018
- Mua sắm thiết bị phòng bộ môn Lý – Hóa – Sinh (khối THCS)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2019
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho các điểm trường năm 2019
- Mua sắm và lắp đặt thiết bị (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ (Trường THCS Phú Mỹ)
- Mua sắm và lắp đặt thiết bị (Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ và công nghệ tiếng nước ngoài (THCS Vĩnh Gia)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn công nghệ và tiếng nước ngoài, thiết bị tin học (02 phòng) (Trường THPT Cô Tô)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Khối hành chính quản trị và phục vụ học tập, phòng thư viện (Trường THCS Khánh An)
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn Tin học, Công nghệ và tiếng nước ngoài (Trường THPT Chi Lăng – Giai đoạn 2)


Thiết bị phòng Lý – Hóa – Sinh
Thiết bị phòng bộ môn tin học
Thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ
Thiết bị phòng bộ môn tin học, thiết bị âm thanh hội trường, tivi
Thiết bị phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ
Thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ, phòng bộ môn công nghệ tiếng nước ngoài
Phòng bộ môn tiếng nước ngoài và phòng tin học
 

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc