Tiếng ViệtVN

SỞ GDĐT CÀ MAU


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU
- Mua sắm trang thiết bị dạy học môn ngoại ngữ cho các trường phổ thông tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013 - 2015
- Mua sắm máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy in
- Mua sắm trang thiết bị cho phòng học bộ môn ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ 2020
- Mua sắm hồ bơi di động
 

Thiết bị ngoại ngữ
Máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy in
Thiết bị phòng học ngoại ngữ
Hồ bơi di động
 

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ GDĐT CÀ MAU


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU
- Mua sắm trang thiết bị dạy học môn ngoại ngữ cho các trường phổ thông tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013 - 2015
- Mua sắm máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy in
- Mua sắm trang thiết bị cho phòng học bộ môn ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ 2020
- Mua sắm hồ bơi di động
 

Thiết bị ngoại ngữ
Máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy in
Thiết bị phòng học ngoại ngữ
Hồ bơi di động
 

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc