Tiếng ViệtVN

SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
 

- Mua sắm thiết bị bàn, ghế học sinh cấp tiểu học năm 2017 
- Mua sắm thiết bị máy vi tính và màn hình tivi cho các trường tiểu học và trung học cơ sở
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non
- Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
- Mua sắm thiết bị phòng ngoại ngữ cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
 

- Thiết bị bàn, ghế
- Thiết bị máy vi tính và màn hình tivi
- Thiết bị đồ chơi ngoài trời
- Thiết bị dạy học ngoại ngữ (máy tính, phần mềm, tivi)
- Thiết bị phòng ngoại ngữ (tivi cảm ứng tương tác, hệ thống âm thanh, phần mềm, bàn ghế)

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
 

- Mua sắm thiết bị bàn, ghế học sinh cấp tiểu học năm 2017 
- Mua sắm thiết bị máy vi tính và màn hình tivi cho các trường tiểu học và trung học cơ sở
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non
- Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
- Mua sắm thiết bị phòng ngoại ngữ cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
 

- Thiết bị bàn, ghế
- Thiết bị máy vi tính và màn hình tivi
- Thiết bị đồ chơi ngoài trời
- Thiết bị dạy học ngoại ngữ (máy tính, phần mềm, tivi)
- Thiết bị phòng ngoại ngữ (tivi cảm ứng tương tác, hệ thống âm thanh, phần mềm, bàn ghế)

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc