Tiếng ViệtVN

SỞ GDĐT KIÊN GIANG

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG

- Gói thầu số 02:Mua sắm hệ thống thiết bị dạy học tương tác cho trường phổ thông    
- Màn hình tương tác, thiết bị cầm tay, máy thu vật thể, hệ thống âm thanh phòng lab

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ GDĐT KIÊN GIANG

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG

- Gói thầu số 02:Mua sắm hệ thống thiết bị dạy học tương tác cho trường phổ thông    
- Màn hình tương tác, thiết bị cầm tay, máy thu vật thể, hệ thống âm thanh phòng lab

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc