Tiếng ViệtVN

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

- Mua sắm thiết bị cho bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông    
- Máy tính, hệ thống âm thanh, bàn ghế, máy chiếu, bảng tương tác thông minh, máy thu vật thể, ổn áp, bộ lưu điện
 

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

- Mua sắm thiết bị cho bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông    
- Máy tính, hệ thống âm thanh, bàn ghế, máy chiếu, bảng tương tác thông minh, máy thu vật thể, ổn áp, bộ lưu điện
 

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc