Tiếng ViệtVN

SỞ GDĐT NINH THUẬN

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN

- Trang bị thiết bị phòng học ngoại ngữ năm 2018
- Hệ thống trình chiếu trang bị cho các cơ sở giáo dục công lập cấp tiểu học
 

Thiết bị phòng ngoại ngữ , Thiết bị trình chiếu
 

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ GDĐT NINH THUẬN

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN

- Trang bị thiết bị phòng học ngoại ngữ năm 2018
- Hệ thống trình chiếu trang bị cho các cơ sở giáo dục công lập cấp tiểu học
 

Thiết bị phòng ngoại ngữ , Thiết bị trình chiếu
 

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc