Tiếng ViệtVN

SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU


- Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính + phòng lab
- Máy vi tính, máy chiếu, đồ dùng thí nghiệm Lý, Hóa
Máy tính, máy in, bàn ghế
Máy vi tính, máy chiếu, đồ dùng thí nghiệm Lý, Hóa
 

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU


- Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính + phòng lab
- Máy vi tính, máy chiếu, đồ dùng thí nghiệm Lý, Hóa
Máy tính, máy in, bàn ghế
Máy vi tính, máy chiếu, đồ dùng thí nghiệm Lý, Hóa
 

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc