Tiếng ViệtVN

SỞ GDĐT TÂY NINH

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

- Trang bị thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho các trường mầm non và phổ thông
- Trang bị thiết bị nghe nhìn tăng cường cơ sở vật chất trường học
- Máy chiếu, màn chiếu, màn hình tương tác, thiết bị đánh giá trắc nghiệm
- Tivi, thanh tương tác, máy chiếu, màn chiếu
 

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ GDĐT TÂY NINH

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

- Trang bị thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho các trường mầm non và phổ thông
- Trang bị thiết bị nghe nhìn tăng cường cơ sở vật chất trường học
- Máy chiếu, màn chiếu, màn hình tương tác, thiết bị đánh giá trắc nghiệm
- Tivi, thanh tương tác, máy chiếu, màn chiếu
 

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc