Tiếng ViệtVN

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH ĐỒNG THÁP

 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

- Mua sắm thiết bị bàn, ghế: hội trường, phòng xét xử, nhà ăn, khu điều trị chung Thiết bị bàn ghế

- Mua sắm thiết bị khu điều trị chung và khu điều trị Methadone

Thiết bị y tế

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH ĐỒNG THÁP

 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

- Mua sắm thiết bị bàn, ghế: hội trường, phòng xét xử, nhà ăn, khu điều trị chung Thiết bị bàn ghế

- Mua sắm thiết bị khu điều trị chung và khu điều trị Methadone

Thiết bị y tế

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc