Tiếng ViệtVN

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH BẾN TRE

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

- Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề phục vụ hoạt động chung cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Xưởng dạy nghề Làng trẻ em SOS Bến Tre    

- Thiết bị dạy nghề

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH BẾN TRE

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

- Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề phục vụ hoạt động chung cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Xưởng dạy nghề Làng trẻ em SOS Bến Tre    

- Thiết bị dạy nghề

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc