Tiếng ViệtVN

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TP. RẠCH GIÁ

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIÊN GIANG

- Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề phục vụ hoạt động chung cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

– Thiết bị dạy nghề

Chia sẻ:
Liên hệ

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TP. RẠCH GIÁ

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIÊN GIANG

- Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề phục vụ hoạt động chung cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

– Thiết bị dạy nghề

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc