Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN HUYỆN CHÂU PHÚ

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CHÂU PHÚ

- Thiết bị thuộc công trình: Trường THCS Mỹ Đức Thiết bị phòng bộ môn

- Mua sắm thiết bị (THCS Khánh Hòa)

Thiết bị các phòng học

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN HUYỆN CHÂU PHÚ

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CHÂU PHÚ

- Thiết bị thuộc công trình: Trường THCS Mỹ Đức Thiết bị phòng bộ môn

- Mua sắm thiết bị (THCS Khánh Hòa)

Thiết bị các phòng học

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc